FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY:
ŠTRUKTÚRA A VL. KVAPALÍN
 
1. POVRCHOVÁ VRSTVA  18. TVAR HLADINY V ROHU NÁDOBY
2. POVRCHOVÁ VRSTVA ORTUTI 19. ZMÁČAVOSŤ A NEZMÁČAVOSŤ. 
3. VYTVÁRANIE PENY.  20. VYLIATIE KVAPALINY Z NÁDOBKY.
4. POHÁR SO SPONKAMI   21. NEZMÁČAVOSŤ POVRCHU KVETOV
5. POVRCHOVÁ VRSTVA TEPLEJ A STUDENEJ VODY  22. VYSTÚPENIE VODY V KAPILÁRE 
6. STĹPEC ŽILETIEK NA HLADINE  23. ZOSTÚPENIE ORTUTI V KAPILÁRE
7. PRIŤAHUJÚCE SA MINCE  24. ROZDIELNA VÝŠKA HLADÍN
 8. PRITIAHNUTIE NITKY POVRCHOCOU VRSTVOU  25. ROZDIELNA VÝŠKA HLADÍN
9. UTEKAJÚCI KORKOVÝ PRÁŠOK  26. VODNÝ KLIN 
10. OLEJOVÉ KOLIESKA  27. PIJAVÝ PAPIER
11. OLEJOVÁ GUĽA  28. KNOT V LAMPÁCH 
12. PRETLÁĆANIE GULIEK  29. ZÁVISLOSŤ VÝŠKY VÝSTUPU VODY OD MATERIÁLU 
13. PRETLÁČANIE BUBLÍN. 30. ZÁVISLOSŤ VÝŠKY VÝSTUPU VODY OD DRUHU FILTRAČNÉHO PAPIERA
14. ODKVAPKÁVANIE 31. VZLÍNANIE VODY V PODE 
15. MERANIE VEĽKOSTI POVRCHOVÉHO NAPATIA  32. PREKÁŹKA VO VZLÍNANÍ
16. SPÁJAJÚCE  SA GULIČKY.  33. ZÁVISLOSŤ RÝCHLOSTI VÝSTUPU OD DRUHU KVAPALINY 
17. PLATEAUOVE SIEŤKY

Experimenty pripravil: RNDr. Marián Kireš, PhD.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001