FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY:
MAGNETICKÉ POLE
 
1. PRÍRODNÝ MINERÁL - MAGNETOVEC 11. AMPÉROV MAGNETICKÝ MOMENT 1
2. MAPOVANIE MAG POľA MAGNETOV 12. HYSTERÉZNA SLUĆKA
3. OERSTEDOV POKUS 13. VZNIK INDUKOVANÉHO NAPATIA
4. MAGNETICKÉ POLE PRIAMEHO VODIČA S PRÚDOM 14. VZNIK INDUKOVANÉHO NAPATIA 2
5. MAGNETICKÉ POLE KRUHOVÉHO ZÁVITU   15. LENZOV ZÁKON 1 
 6. MAGNETICKÉ POLE SOLENOIDU 16. LENZOV ZÁKON 2
7. VODIĆ S PRÚDOM V MAGNETICKOM POLI. 17. WALTENHOFENOVO KYVADLO
8. MAGNETICKÉ POLE MEDZI DVOMA VODIČMI S PRÚDOM 18. INDUKČNÁ BRZDA
9.  SILOVÉ POSOBENIE MEDZI DVOMA VODIČMI S PRÚDOM 19. VLASTNÁ INDUKCIA
10. VYCHYĽOVANIE EL. LÚČA V MAG POLI 1 20. VZNIK INDUKOVANéHO NAPÄTIA V OBVODE S L
21. VZNIK INDUKOVANÉHO NAPÄTIA OD ZEMSKEHO POLA

Experimenty pripravil: RNDr. Marián Kireš, PhD.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001