FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY:
MECHANICKÉ VLNENIE
 
1. Vlnenie hadice  11. Tieň vlnenia - WSP 220 
2. Šírenie sa vlnenia na Machovom vlnostrojI 1. 12. Interferencia vlnenia - WSP 220
3. Šírenie sa vlnenia na Machovom vlnostroji 2. 13. Interferencia vlnenia prostredníctvom fólií 
4. Machov vlnostroj - priečne postupné vlnenie 14. Machov vlnostroj - priečne stojaté vlnenie 
5. Machov vlnostroj - priečne postupné vlnenie 15. Kmitajúce odporové vlákno  
 6. Machov vlnostroj- pozdĺžne postupné vlnenie  16. Gitarová struna a stroboskop 
7. Pružinový vlnostroj 17. Polychord 
8. Odraz vlnenia - WSP 220 18. Kmitajúca gumička 
9. Lom vlnenia  - WSP 220 19. WSP 220 - stojatá vlna 
10. Ohyb vlnenia - WSP 220 20. Machov vlnostroj - pozdĺžne stojaté vlnenie
21. Zavesená pružina zo závažím 

Experimenty pripravil: RNDr. Marián Kireš, PhD.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001