FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: HYDRODYNAMIKA
 
1. POKUSY SO SVIEČKOU 4. LIETAJÚCA MINCA
2. SKÚŠKA S PRÚDENÍM VZDUCHU 5. ZÁZRAČNÁ LOPTIČKA
3. POMOŽE NÁM JABLKO?
   

Experimenty pripravila: RNDr. Ľudmila Onderová

Posledná aktualizácia: 09.02.2001