FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA
 
1. VŠESTRANNÝ TLAK I. 9. SPOJENÉ NÁDOBY
2. TLAK VO VNÚTRI NÁDOBY 10. TLAKOVÁ SILA NA DNO
3. HYDRAULICKÉ ZARIADENIE 11. ÚČINKY TLAKU VZDUCHU I.
4. HARTLOV PRÍSTROJ 12. ÚČINKY TLAKU VZDUCHU II.
5. TLAK NA STENY NÁDOBY 13. ÚČINKY TLAKU VZDUCHU III.
6. NEMENNÁ VÝTOKOVÁ RÝCHLOSŤ 14. VŠESTRANNÝ TLAK II.
7. MARIOTTOVA NÁDOBA S TROMA OTVORMI 15. TORRICELLIHO POKUS
8. TLAK SMEROM NAHOR 16. ARCHIMEDOV ZÁKON

Experimenty pripravil: RNDr. Marián Kireš, PhD.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001