FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY:
ELEKTROSTATIKA
 
1. ELEKTRIZOVANIE TELIES 11. SÍDLO ELEKTRICKÉHO NÁBOJA
2. PRIŤAHOVANIE PRAMIENKA VODY 12. NÁBOJ NA POVRCHU VODIČA
3. NABÍJANIE A VYBÍJANIE ELEKTROSKOPU 13. NÁBOJ NA POVRCHU VODIČA II.
4. DVOJAKÝ DRUH ELEKTRICKÉHO NÁBOJA 14. SRŠANIE NÁBOJA Z HROTU I.
5. SILY MEDZI NÁBOJMI  15. SRŠANIE NÁBOJA Z HROTU II.
6. ELEKTRICKÉ VODIČE A NEVODIČE I. 16. SPÁJANIE VODIČOV
7. ELEKTRICKÉ VODIČE A NEVODIČE II. 17. ELEKTRICKÝ POTENCIÁL VODIČA
8. COULOMBOV ZÁKON 18. PRINCÍP DOSKOVÉHO KONDENZÁTORA
9. ELEKTROSTATICKÁ INDUKCIA I. 19. ZÁVISLOSŤ KAPACITY NA DIELEKTRIKU
10. ELEKTROSTATICKÁ INDUKCIA II.

Experimenty pripravil: RNDr. Marián Kireš, PhD.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001