FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY:
ŠTRUKTÚRA A VL. PEVNÝCH LÁTOK
 
1. Demonštračný dilatometer s meradlom rozťažnosti 10. Teplotná objemová rozťažnosť skla
2. Demonštračný dilatometer pre tri druhy kovov 11. Teplotná objemová rozťažnosť vzduchu
3. Bimetalický pásik 12. Šírenie tepla vedením v hliníkovej tyči
4. Bimetalická poistka 13. Rozdielna tepelná vodivosť rôznych látok
5. Bimetalický požiarny hlásič 14. Voda - zlý vodič tepla
 6. Tyndallov prístroj 15. Prúdenie vody
7. Gulička a kovový prstenec 16. Zmena hustoty látok s teplotou
8. Teplotná objemová rozťažnosť vody 17. Princíp ústredného kúrenia
9. Rozdielna teplotná objemová  rozťažnosť  kvapalín 18. Vyžarovanie

Experimenty pripravil: RNDr. Marián Kireš, PhD.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001