FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: LÚČOVÁ OPTIKA
 
1. JEDNODUCHÁ LUPA 5. VODNÁ LUPA 
2.AKO OŽIVIŤ OBRÁZKY 6. KDE SA STRATILI SADZE
3. MINCA, KTORÁ SA OBJAVÍ 7. PESTRÉ VZORY
4. PREVRÁTENÝ ŠPENDLÍK 8. TMAVÁ KOMORA
   

Experimenty pripravila: RNDr. Ľudmila Onderová

Posledná aktualizácia: 09.02.2001