FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10. TLAKOVÁ SILA NA DNO

Pomôcky:
zariadenie s troma rôzne tvarovanými nádobami, voda

Realizácia pokusu:
Použijeme zariadenie na skúmanie tlaku na dno. Dnom je pružná blana upevnená na nízkom valci a umiestnená na platničke pákového prevodu s ukazovateľom na stupnici. Pred začiatkom pokusu vyrovnáme nulovú polohu ukazovateľa pomocou posuvného závažia. K prístroju patrí tiež sada sklenených nádob s rovnakými plošnými obsahmi dna, ale s rôznymi objemami a tvarmi. Nádoby postupne po sebe umiestňujeme do nízkeho valca a nalievame do nich vodu vždy do tej istej výšky. Na zabezpečenie rovnakej výšky má zariadenie značku. Pozorujeme, že výchylka je pre všetky prípady rovnaká. Pred výmenou nádob vypúšťame vodu z nádoby, s ktorou sme práve pracovali, pomocou výpustného ventilu. Pred nalievaním vody do nádoby ho nesmieme zabudnúť uzavrieť.

Fyzikálna interpretácia:
Pokus demonštruje nasledujúce javy:
1. S rastúcou výškou nalievanej kvapaliny ukazovateľ na stupnici zaznamenáva rastúci tlak. Znamená to teda, že tlak na dno rastie s výškou kvapaliny. 
2. Použité sklenené nádoby majú síce rovnaký plošný obsah dna, ale rôzne objemy a tvary. Tlak na dno teda nezávisí od tvaru nádoby, ani od množstva kvapaliny v nádobe, ak sa výška kvapaliny v nádobe nemení.

Otázky:
Vysvetlite hydrostatický paradox na nádobe s v smere nahor sa zužujúcim priečnym prierezom.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001