FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5. TLAK NA STENY NÁDOBY

Pomôcky:
nádoba s postranným otvorom, fotografická miska, voda

Realizácia pokusu:
Na pracovnú dosku umiestnime sklenenú valcovú nádobu naplnenú vodou. V jej stene je otvor uzavretý zátkou. Pod otvor položíme misku určenú na zachytávanie vytekajúcej vody. Po odstránení zátky kvapalina začína vytekať postranným otvorom do misky. Výtoková rýchlosť vodného lúča klesá so zmenšujúcou sa hĺbkou kvapaliny v nádobe. Prejavuje sa to skracovaním dĺžky dopadu do misky vytekajúcej kvapaliny

Fyzikálna interpretácia:
Pokus je demonštráciou závislosti tlaku kvapaliny na steny nádoby. Tlak kvapaliny na steny a dno sa znižuje so zmenšujúcou sa hĺbkou kvapaliny v nádobe. To sa prejavuje znižovaním výtokovej rýchlosti vodného lúča. Pre výtokovú rýchlosť vody vytekajúcu postranným otvorom z nádoby platí vzťah:      


Realizačná
poznámka:

Na pokus nie je vhodná nádoba, ktorej postranný otvor má príliš veľký prierez. Takýmto otvorom vyteká kvapalina veľmi rýchlo. Ak zase použijeme nádobu s veľmi úzkym postranným otvorom, pokus bude časovo náročný.

Otázky:
Závisí výtoková rýchlosť od atmosferického tlaku nad hladinou kvapaliny v nádobe?
Napíšte matematické vyjadrenie tvaru dráhy vytekajúceho vodného lúča.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001