FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. VŠESTRANNÝ TLAK I.

Pomôcky: 
injekčná striekačka, pingpongová loptička, voda

Realizácia pokusu:
Do striekačky, na ktorej je vodotesne upevnená pingpongová loptička s malými otvormi, natiahneme vodu. Rukou zatlačíme na piest striekačky. Pozorujeme, že voda vystrekne všetkými otvormi loptičky rovnako ďaleko. 

Fyzikálna interpretácia:
Vonkajší tlak vyvolaný rukou na hladinu kvapaliny sa šíri kvapalinou. V dôsledku toho je voda vytláčaná otvormi loptičky a vystrekuje všetkými smermi rovnako ďaleko. Pokus je dôkazom platnosti Pascalovho zákona. 

Realizačná poznámka:
Otvory v loptičke musia byť čo najmenšie, inak pokus nebude presvedčivý. Pod striekačku treba umiestniť dostatočne veľkú nádobu na zachytávanie vody. Pre dobrú viditeľnosť experimentu je potrebné zvoliť vhodné prostredie.

Otázky:
Sú výtokové rýchlosti vody vytekajúcej z jednotlivých otvorov rovnaké?
Platí Pascalov zákon v beztiažovom stave?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001