FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12. ÚČINKY TLAKU VZDUCHU II. - VÝVEVA

Pomôcky:
banka, ohnutá rúrka, zafarbená voda, zberná nádoba, olejová výveva.

Realizácia pokusu:
Do Heronovej banky nalejeme  zafarbenú vodu a vzduchotesne ju uzavrieme zátkou. Otvorom v zátke prestrčíme sklenenú rúrku tvaru obráteného U tak, aby jej ústie bolo ponorené v zafarbenej vode. Jej druhý koniec sa dotýka dna prázdnej sklenenej misky. Takto zostavenú aparatúru uložíme pod recipient rotačnej olejovej vývevy. Zopneme vypínač. Pozorujeme zafarbenú vodu, pretekajúcu z Heronovej banky do prázdnej misky. Ak sa voda v miske blíži k jej okraju, vypneme vypínač. Necháme žiakom chvíľu času na pozorovanie situácie. Pomaly otvárame vzduchový ventil. Pozorujeme vodu, vracajúcu sa z misky späť do Heronovej banky.

Fyzikálna interpretácia:
Zopnutím vypínača sa odčerpáva vzduch spod recipienta. Následkom toho sa znižuje jeho tlak. Keďže Heronova banka je vzduchotesne uzavretá, tlak nad vodnou hladinou v banke sa nemení. Pôsobí na ňu teda  atmosferický tlak, ktorý rúrkou tvaru obráteného U vytláča vodu  z banky do priestoru s nižším tlakom. Nad hladinou vody v banke vznikne voči počiatočnému stavu podtlak. Otvorením vzduchového ventilu sa pod recipient nasáva vzduch, čím sa zvyšuje tlak v pracovnom priestore, ktorý vháňa vodu z misky do banky s nižším tlakom.

Realizačná poznámka:
Tak  ako v predošlom pokuse nezabudnime natrieť okraje recipienta Ramsayovym tukom, aby sme zabránili vnikaniu vzduchu do pracovného priestoru.

Otázky:
Popíšte praktické využitie tohto efektu.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001