FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4. HARTLOV PRÍSTROJ

Pomôcky:
Hartlov prístroj, nádoba s vodou, manometer


Realizácia pokusu:
Hartlov prístroj je dutý nízky valec s pevným dnom. Horná podstava je tvorená pružnou blanou. Valec je pripojený na kovovú trubicu, ktorá spája vnútro valca s jedným ramenom manometra. Druhé rameno manometra je otvorené. Ak nepôsobíme vonkajším tlakom na balónik tekutina v ramenách manometra je v rovnováhe. Pôsobením vonkajšieho tlaku ( môžeme demonštrovať prstom ) sa rovnováha poruší. Týmto vonkajším tlakom môže byť aj hydrostatický tlak. Po ponorení Hartlovho prístroja do nádoby s kvapalinou pozorujeme, že sa rovnováha výšok kvapalinových stĺpcov v ramenách manometra porušila. Čím hlbšie ponárame Hartlov prístroj, tým je výškový rozdiel kvapalinových stĺpcov väčší. Najväčší výškový rozdiel pozorujeme na dne nádoby.

Fyzikálna interpretácia:
Hartlovym prístrojom môžeme demonštrovať závislosť hydrostatického tlaku od hĺbky a od hustoty kvapaliny. V tomto pokuse sme demonštrovali iba závislosť od hĺbky kvapaliny. Po ponorení Hartlovho prístroja do kvapaliny pôsobí na pružnú blanu hydrostatický tlak, čo sa prejavuje vytláčaním kvapaliny v manometri. Výška vodného stĺpca v ramene, na ktoré pôsobí atmosferický tlak je väčšia ako v ramene pripojenom na Hartlov prístroj. Zväčšovaním hĺbky ponoru Hartlovho prístroja sa rozdiel výšok stĺpcov ešte zväčší. Je to dôkazom toho, že sa hydrostatický tlak so zväčšujúcou sa hĺbkou kvapaliny zväčšuje.

Metodická poznámka:
Hartlovym prístrojom sa dá tiež demonštrovať, že tlak je v istej hĺbke vo všetkých smeroch rovnaký. Je potrebné, aby bol valec Hartlovho prístroja pripevnený na kovovú trubicu otáčavo.

Otázky :

Aký tlak ukazuje manometer ak je Hartlov prístroj ponorený vo vode ?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001