FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16. ARCHIMEDOV ZÁKON

Pomôcky:
laboratórne váhy, sada závaží, dve nádoby, voda, sklenená banka

Realizácia pokusu:
Archimedov zákon sa demonštruje pomocou dvoch valcov, plného a dutého. Oba valce majú rovnaký objem. Plný valec zavesíme na háčik dutého valca a takto ich umiestnime na pravé rameno váh. Pod valce položíme veľkú kadičku. Váhy vyvážime. Do kadičky nalejeme vodu tak, aby bol dutý valec úplne ponorený. Rovnováhu váh sme porušili. Dutinu dutého valca naplníme vodou až po okraj. Aby sme vodu náhodou nepreliali, posledné kvapky pridáme pipetou. Opäť sme dosiahli rovnováhu.

Fyzikálna interpretácia:
Na plný valec ponorený do vody pôsobí hydrostatická vztlaková sila, ktorá ho nadľahčuje a narúša tým rovnováhu váh. Nalievaním vody do dutého valca sa pomaličky opäť nastoľuje rovnováha. Tiaž nalievanej kvapaliny pôsobí proti smeru hydrostatickej vztlakovej sily a postupne kompenzuje jej nadľahčovací účinok. Keď sú veľkosti týchto síl rovnaké,  účinok hydrostatickej vztlakovej sily je úplne vykompenzovaný a rovnováha váh sa obnovila. Demonštrovali sme platnosť Archimedovho zákona.

Realizačná poznámka:
S pipetou pracujeme veľmi pozorne, pretože laboratórne váhy sú veľmi citlivé a aj jedna kvapka naviac môže pokus pokaziť. Z toho istého dôvodu nie je tiež vhodné namočiť dno dutého valca.

Otázky:
Je uvedený postup merania logicky správny?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001