FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8. TLAK SMEROM NAHOR

Pomôcky:
Pohlov prístroj, nádoba s vodou

Realizácia pokusu:
Použijeme dutý valec bez podstáv a dno upevnené na niti. Dutý valec uchytíme do jednej ruky a druhou rukou pritiahneme dno k valcu pomocou nite. Valec s dnom vložíme do nádoby naplnenej vodou. Valec vo vode držíme vo zvislej polohe a pustíme niť. Pozorujeme, že dno od valca neodpadlo. Opatrne nalievame vodu do valca, až kým pohyblivé dno neodpadne. Dno odpadne práve vtedy,  keď budú hladiny kvapaliny v nádobe a vo valci rovnako vysoko.

Fyzikálna interpretácia:
Vo vnútri kvapaliny pôsobí tlak smerom nahor a pridržiava pohyblivé dno na valci. Prilievaním vody do valca pôsobí na dno hydrostatický tlak v opačnom smere. Keď sú hladiny kvapaliny v rovnakej výške, veľkosť hydrostatického tlaku sa vyrovnáva veľkosti tlaku nahor v príslušnej hĺbke. Nastáva rovnováha tlakov  a pohyblivé dno pôsobením vlastnej tiaže odpadá.

Realizačná poznámka:
Pre dobrú viditeľnosť je vhodné nalievať do valca zafarbenú vodu.

Otázky:
Vymenujte fyzikálne faktory, ktoré prispievajú k tomu, že voľné dno odpadne skôr (neskôr) než sa hladiny kvapaliny presne vyrovnajú. Zoraď vymenované faktory podľa významnosti vplyvu.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001