FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11. ÚČINKY TLAKU VZDUCHU I. - POHÁR S FÓLIOU

Pomôcky:
olejová výveva, pohár bez dna, fólia, špagát

Realizácia pokusu:
Rotačná olejová výveva je jedna z možností, ako demonštrovať účinky tlaku vzduchu. Vývevu tvorí tanier s odčerpávacím otvorom, nad ktorým je pracovný priestor ohraničený sklenenou zvonovitou nádobou - recipientom. Motor sa zapína zopnutím vypínača a otvorom sa odsáva vzduch spod recipienta. Otvorením vzduchového ventilu sa v dôsledku podtlaku nasáva do pracovného priestoru vzduch z okolia. Namiesto recipienta môžeme použiť akúkoľvek inú nádobu, ktorá neumožňuje prenikanie vzduchu z okolia do jej vnútra. Pohár bez dna postavíme na tanier tak, aby odsávací otvor bol v jeho vnútri. Na pohár upevníme gumičkou kúsok celofánu. Takto upravený pohár má tú istú funkciu ako recipient. Pohár pevne uchopíme rukou a zopneme vypínač. Vzduch sa spod pohára odčerpáva odsávacím otvorom a celofánová blana sa prehýba do vnútra pohára až pokiaľ hlasito nepraskne.

Fyzikálna interpretácia:
Odčerpávaním vzduchu spod pohára sa znižuje jeho tlak v pohári. Vo vnútri pohára je teda tlak nižší ako atmosferický tlak. Atmosferický tlak pôsobiaci zvonku na celofánovú blanu túto blanu pretrhne.

Realizačná poznámka:
Aby sa počas procesu odčerpávania vzduchu zabránilo jeho vnikaniu  do pracovného priestoru je vhodné natrieť okraj pohára Ramsayovym  tukom. Pri odčerpávaní sa tiež môže stať, že sa pôsobením atmosferického tlaku fólia s gumičkou vyšmyknú z okraja pohára. Aby sme tomu zabránili môžeme fóliu pred použitím navlhčiť a až potom ju napnúť pomocou veľmi pevnej gumičky na okraj pohára.

Otázky:
Skúste zo známej pevnosti materiálu v ťahu vyrátať podtlak vytvorený voči atmosferickému tlaku rotačnou olejovou vývevou.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001