FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14. VŠESTRANNÝ TLAK II.

Pomôcky:
výveva s recipientom, herónova banka s dýzou, zafarbená kvapalina

Realizácia pokusu:
Heronovu banku naplníme zafarbenou vodou a vzduchotesne ju uzavrieme zátkou. Zátkou vedieme dýzu. Heronovu banku umiestnime pod recipient do pracovného priestoru. Pod banku položíme širokú misku, ktorá zabráni vytekaniu vody do odsávacieho priestoru vývevy. Zopneme spínač. Pod recipientom sa začína znižovať tlak vzduchu. Pozorujeme vystrekovanie vody z Heronovej banky cez dýzu do pracovného priestoru.

Fyzikálna interpretácia:
Heronova banka je vzduchotesne uzavretá zátkou. Na hladinu kvapaliny v banke teda pôsobí atmosferický tlak aj napriek tomu, že sa v pracovnom priestore znižuje tlak. Veľkosť atmosferického tlaku je väčšia ako veľkosť tlaku pôsobiaceho na hladinu kvapaliny vo vnútri dýzy. Atmosferický tlak vytláča dýzou vodu z Heronovej banky do priestoru s nižším tlakom.

Realizačná poznámka:
Prekontrolujeme tesnosť uzáveru herónovej banky.

Otázky:
Do akej najväčšej výšky by bolo možné vodu vystrieknuť takýmto spôsobom?
Čo udáva rýchlosť vystrekovania kvapaliny z otvoru?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001