FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13. ÚČINKY TLAKU VZDUCHU III. - ORTUŤOVÝ DÁŽĎ

Pomôcky:
výveva, banka s drevenou zátkou s nádobkou, ortuť, prívodná hadica

Realizácia pokusu:
Sklenenú banku s postranným otvorom vzduchotesne uzavrieme drevenou zátkou s dutinou,  do ktorej až po okraj nalejeme ortuť. Na postranný otvor nasunieme hadičku s ventilom. Druhý koniec hadičky so skleneným klobúčikom nasadíme na odčerpávací otvor vývevy. Zopnutím vypínača sa odčerpáva vzduch z banky. Ortuť je pretláčaná cez póry zátky do banky. Pozorujeme ortuťový dážď.

Fyzikálna interpretácia:
Odčerpávaním vzduchu z banky sa znižuje jeho tlak v banke. V okolí banky pôsobí atmosferický tlak. Veľkosť atmosferického tlaku je väčšia, ako veľkosť tlaku vzduchu v banke. Keď je tento rozdiel dostatočne veľký, atmosferický tlak, pôsobiaci na hladinu ortuti, pretláča ortuť cez póry drevenej zátky do vnútra banky.

Realizačná poznámka:
Ak je drevená zátka vyrábaná svojpomocne, mala by byť zhotovená z dostatočne vysušeného dreva, pretože v opačnom prípade sa zátka po vysušení zmenší a nezapadne dokonale na hrdlo banky. Nezabudnime tiež natrieť okraje zátky Ramsayovym tukom. Ďalší problém  spôsobujú póry drevenej zátky. Hustota ortuti je väčšia ako hustota vzduchu. Preto majú póry dreva tendenciu prepúšťať skôr molekuly vzduchu. Zabránime tomu tak, že  časť zátky, ktorá prichádza do styku so vzduchom natrieme lakom, ktorý vytvára na povrchu zátky súvislú  vrstvu (napr. lodný lak, lak na nechty).

Otázky:
Nakreslite v reze drevený vrchnák.  Popíšte akou cestou začne ortuť pretekať dovnútra.
Aký vplyv by na priebeh experimentu mala zmena kvapaliny na vodu?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001