FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9. SPOJENÉ NÁDOBY

Pomôcky:
spojené nádoby


Realizácia pokusu:
Spojené nádoby s ramenami rôznych tvarov a prierezov naplníme zafarbenou vodou. Vidíme, že voda vystúpila vo všetkých ramenách do rovnakej výšky.

Fyzikálna interpretácia:
Výška hladín v ramenách spojených nádob nezávisí na priereze ani na tvare ramien.

Realizačná poznámka:
Spojené nádoby musia byť dôkladne odmastené a očistené od vodného kameňa. Voda tak môže dokonalejšie zmáčať steny ramien.

Otázky :
Ako by sa ustálili hladiny vody (ortuti) v spojených nádobách, ak by ich ramená boli kapiláry s rôznym prierezom?
Vysvetlite "hydrostatický paradox".

Posledná aktualizácia: 09.02.2001