FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6. NEMENNÁ VÝTOKOVÁ RÝCHLOSŤ

Pomôcky:
Mariottova nádoba, voda, fotografická miska, zarážka

Realizácia pokusu:
Na pracovný stôl umiestnime nádobu s postranným otvorom naplnenú vodou a vzduchotesne uzavretú zátkou. Zátkou prechádza tenká sklenená rúrka siahajúca do istej výšky nad postranným otvorom. Pod postranný otvor sme položili misku na zachytávanie vytekajúcej vody. Po odstránení zátky z otvoru voda vyteká konštantnou rýchlosťou, pokiaľ je voľná hladina vody nad ústím dutej rúrky. Pozorujeme rovnakú  vzdialenosťou dopadu vytekajúcej vody od nádoby.

Fyzikálna interpretácia:
Nádoba je vzduchotesne uzavretá zátkou, ktorou prechádza dutá rúrka. Atmosferický tlak pôsobí na voľnú hladinu kvapaliny vo vnútri dutej rúrky. Otvorením postranného otvoru, časť vody z nádoby vytečie, nad hladinou kvapaliny vznikne podtlak. Hladina vody v rúrke, na ktorú pôsobí atmosferický tlak,  klesne do takej hĺbky, kde je tiež atmosferický tlak. Pod ústim trubice je súčet " podtlaku " a hydrostatického tlaku práve rovný atmosferickému tlaku. Vzduch je vháňaný do nádoby cez dutú rúrku, kompenzuje vytváranie podtlaku nad hladinou spôsobené vytekajúcou vodou. Pri ústi trubice sa teda udržiava atmosferický tlak. Výtoková rýchlosť vody, vytekajúcej postranným otvorom, je ovplyvnená iba výškou vodného stĺpca medzi ústim trubice a postranným otvorom. Táto výška sa počas pokusu nemení a preto výtoková rýchlosť ostáva konštantná.

Realizačná poznámka:
Mariottovu nádobu je potrebné vzduchotesne uzavrieť, aby popri zátke s trubicou do vnútra nevnikal vzduch.

Otázky:
Vysvetlite fyzikálnu príčinu nemennej výtokovej rýchlosti kvapaliny z Mariottovej nádoby.
Nájdite výšku vodného stĺpca (vysvetlite jej opodstatnenie), ktorá vplýva na výtokovú rýchlosť vody vytekajúcej z nádoby.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001