TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUP
TESTY: Pohyb a sila  

RNDr. Tibor Révay

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. Ako sa pohybuje lietadlo, auto a koniec vrtule ventilátora? Vymenuj telesá s rovnakými pohybmi. Čím sa vyznačujú jednotlivé pohyby?
Odpoveď na otázku 1
 

2. Pozorujeme vo svojom okolí rôzne pohyby. Ako sa mení rýchlosť lyžiara, koncového bodu ručičky hodiniek, brzdiaceho auta?

Odpoveď na otázku 2

3. Pretekárske autá na okruhu dosahujú najväčšiu rýchlosť 318 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 209 kilometrov za hodinu. Ktorý údaj čo znamená? Vysvetli aký je medzi nimi rozdiel?
Odpoveď na otázku 3


4. Ak sedíte v aute, alebo v idúcom autobuse a obieha vás auto, viete zistiť, kto je za volantom obiehajúceho vozidla a ako ten človek vyzerá. Ak však stojíte na kraji cesty a prefrčí auto, tak neviete presne opísať vodiča auta. Čo si myslíš prečo? Ako by si to vysvetlil?
Odpoveď na otázku 4

5. Čo si myslíš, čo sa stane s futbalovou loptou, ak do nej kopne futbalista? Čo si myslíš, čo sa stane s loptou, ak do nej kopnú futbalisti z dvoch strán?

Odpoveď na otázku 5


6. Ako zistíš, kto z tvojich kamarátov je  ako silný? Čím budeš porovnávať ich silu? Aký prístroj by mohol poslúžiť ako merač sily?
Odpoveď na otázku 6

7. Iste si už videl filmové zábery kozmonauta na Mesiaci. Chodí sa mu ľahšie, občas sa aj vznáša. Čo sa deje na Mesiaci, že je to tak? Prečo kozmonaut nechodí tak, ako na zemi? Nemohol počas cesty tak schudnúť, že by sa vznášal? Pokús sa to vysvetliť.

Odpoveď na otázku 7


8. Prečo sa futbalová lopta nedá úplne stlačiť?
Odpoveď na otázku 8

9. Čím je spôsobené, že autíčko pohybujúce sa po vodorovnej podložke, po čase zastane? Pokús sa vysvetliť, ako dochádza k spomaľovaniu pohybujúcich sa telies vo vzduchu, vo vode, po ceste?
Odpoveď na otázku 9

10. Vytlač bicykel do kopca na miernom svahu a na strmom svahu. Kedy je to ľahšie? Čo si myslíš prečo?
Odpoveď na otázku 10

11. Prečo sa žena s tenkými podpätkami v lete zaborí do mäkkého asfaltu na chodníku a oveľa ťažší muž so širokými podpätkami nie?
Odpoveď na otázku 11Posledná aktualizácia: 07.03.2001