TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUP
TESTY: O teplote  

RNDr. Tibor Révay 

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. Vymysli, čím všetkým sa dá merať teplota v izbe a vonku?
Odpoveď na otázku 1
 

2. Čo všetko sa dá merať teplomerom?
Odpoveď na otázku 2

3. Čo všetko sa deje s vodou v hrnci pri teplote 0°C a čo pri teplote 100°C?
Odpoveď na otázku 3


4. Prečo hladina ortuti v teplomery stúpa?
Odpoveď na otázku 4

5. Čo si myslíš, prečo sa v lete pri vysokých teplotách koľajnice zvlnia? Prečo len v lete?

Odpoveď na otázku 5


6. Pri zohrievaní jedla v prikrytom hrnci, po chvíli začne prikrývka poskakovať. Čo si myslíš prečo?

Odpoveď na otázku 6

7. Prívarok sa pri zohrievaním mieša ľahšie ako studený. Ako by si to vysvetlil?

Odpoveď na otázku 7Posledná aktualizácia: 07.03.2001