TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUPNÉ
TESTY: O látkach a ich vlastnostiach  

RNDr. Tibor Révay 

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. Vieme, že máme rôzne látky na zemeguli. Rozdeľ ich do niekoľkých skupín. Napíš pod skupinu jej vlastnosti.
Odpoveď na otázku 1

2. Doplň vlastnosti uvedených látok ktoré poznáš.
Odpoveď na otázku 2
Vzduch

Zemný plyn

Voda

Slnečnicový olej

Kuchynská sol

Železo

3. Napíš, čo vieš o magnete.

Odpoveď na otázku 3


4. Magnetka sa udrží na železnej tabuli. Prečo magnetka nespadne? Čo drží magnetku na tabuli? Kedy odpadne magnetka z tabule?
Odpoveď na otázku 4

5. Zoberme tyčový magnet a priložme k nemu železný klinček. Potom druhý klinček priložíme k prvému klinčeku Druhý klinček sa uchytí. Vysvetli, ako je to možné, veď železné klinčeky sa nepriťahujú? Čo sa stalo s klinčekmi?

Odpoveď na otázku 5


6. Vieš čo je kompas? Prečo kompas ukazuje vždy na sever?

Odpoveď na otázku 6

7. Pri česaní vlasov hrebeňom z plastu pozorujeme, že hrebeň vlasy priťahuje. Vlasy sa však navzájom odpudzujú. Čo si myslíš, prečo sa vlasy s hrebeňom priťahujú? Pokús sa vysvetliť, ako priťahovanie nastane. Čo ich priťahuje?

Odpoveď na otázku 7


8. Ak prehneme na polovicu vystrihnutý pásik z igelitového sáčku, po pretiahnutí medzi prstami sa pásiky odpudzujú. Prečo sa pásiky odpudzujú? Čo sa v pásikoch odpudzuje? Pokús sa vysvetliť, ako nastane odpudzovanie.

Odpoveď na otázku 8

9. Prečo vidíme mesiac každú noc na oblohe? Prečo si nechodí po vesmíre, ako sa mu zachce?

Odpoveď na otázku 9Posledná aktualizácia: 08.03.2001