TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUP
TESTY: Štruktúra a vlastnosti kvapalín

RNDr. Trojanovičová

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. Určite ste si už všimli drobný hmyz pohybovať sa po hladine rybníka bez väčších problémov. Ako je to možné, ak vieme, že majú väčšiu hustotu než voda?

Odpoveď na otázku 1
 

2. Ako si vysvetľujete, že kvapka vody, mydlová bublina, bublina vzduchu vo vode majú stále guľovitý tvar a nie tvar napr. kocky?
Odpoveď na otázku 2

3. Pri daždi steká voda po povrchu stanu a cez látku neprenikne. Ak sa však v niektorom mieste z vnútornej strany dotknete stanovej plachty, prenikne voda v tomto mieste dovnútra stanu. Prečo?
Odpoveď na otázku 3


4. Handrou dokážete pozbierať vodu z dlážky. Ako nasáva handra vodu? Prečo voda z handry nevytečie?
Odpoveď na otázku 4

5. Keď ste boli malí, robili ste si z piesku bábovky. Prečo ich bolo možné vyrábať z vlhkého ale nikdy nie zo suchého piesku?
Odpoveď na otázku 5


6. Pri pití malého džúsu v krabičke pomocou slamky si musíte dávať pozor, aby Vám nevytiekol. Vysvetlite tento jav.
Odpoveď na otázku 6Posledná aktualizácia: 07.03.2001