TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUP
TESTY: Molekulová fyzika

RNDr. Trojanovičová

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. Ak do polovice skleneného odmerného valca nalejete vodu, do druhej polovice prilejete etylalkohol a to všetko poriadne premiešate, tak zistíte, že výsledný objem zmesi je menší, než bol na začiatku experimentu. Vysvetlite, prečo sa objem zmenšil.
Odpoveď na otázku 1
 

2.   Ak otvoríte fľaštičku s voňavkou, za krátky čas sa vôňa rozšíri po celej miestnosti. Ako je to možné?
Odpoveď na otázku 2

3. Ak rozlomíte kriedu, tanier a pod., nepodarí sa vám obnoviť celistvosť rozbitého predmetu priložením oddelených častí k sebe. Prečo sa to podarí vhodným lepidlom?
Odpoveď na otázku 3


4.  Prečo sa pri pílení dreva pílka zohrieva na vyššiu teplotu ako drevo?
Odpoveď na otázku 4

5. Uveďte minimálne tri možnosti, ako si môžete ohriať studené ruky.
Odpoveď na otázku 5


6. Vo vani je 50 l vody s teplotou 40°C. Koľko vody s teplotou 16°C treba priliať, aby výsledná teplota vody vo vani bola 32°C?
Odpoveď na otázku 6

7. Na stole sú položené dva rovnako veľké poháre. V jednom je teplý a v druhom je studený čaj rovnakého množstva. Kinetická a potenciálna energia tiažová oboch telies je zrejme rovnaká. Majú obidve telesá rovnakú energiu?
Odpoveď na otázku 7


8. K meraniu teploty kvapaliny o malej hmotnosti máte možnosť používať dva rovnaké kvapalinové teplomery. Prvý teplomer je položený dlhšiu dobu vedľa nádoby s touto kvapalinou, druhý je uložený v chladničke. Ktorý teplomer si zvolíte pre meranie teploty kvapaliny? Odôvodnite svoj výber.
Odpoveď na otázku 8Posledná aktualizácia: 07.03.2001