TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUP
TESTY: Štruktúra a vlastnosti plynov

RNDr. Trojanovičová

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. Akými troma spôsobmi by ste vedeli zvýšiť tlak vzduchu vo futbalovej lopte? 
Odpoveď na otázku 1
 

2. Uniesli by ste množstvo vzduchu, ktoré je vo vašej triede? Aká je asi jeho hmotnosť?
Odpoveď na otázku 2

3. Vysvetlite vzlietnutie teplovzdušného balóna.

Odpoveď na otázku 3


4. Je v priebehu jazdy tlak v pneumatikách rovnaký ako keď stojí? Odôvodnite svoju odpoveď.
Odpoveď na otázku 4

5. Banky elektrických žiaroviek sa plnia dusíkom pri zníženom tlaku. Prečo sa plnia v takýchto podmienkach?

Odpoveď na otázku 5


6. Prečo od horiacich polien s praskotom odletujú iskry?
Odpoveď na otázku 6

7. Pri prepichnutí sifónovej bombičky s oxidom uhličitým CO2 tento náhle zväčší svoj objem na objem sifónovej fľaše. Zistíme, že sifónová bombička sa značne ochladila. Vysvetlite to.
Odpoveď na otázku 7


8. Mení sa objem bubliniek plynu vystupujúcich k hladine, vydychovaných potápačom, ktorý je ponorený v hĺbke 40 m? Odôvodnite svoju odpoveď.
Odpoveď na otázku 8

9. FANTA pri otváraní často strieka. Kedy sa to stáva najčastejšie? Ako to vysvetlíte?
Odpoveď na otázku 9

10. Pri pumpovaní kolies bicyklov zistíme, že pumpa sa zohriala. Prečo?


Odpoveď na otázku 10Posledná aktualizácia: 07.03.2001