TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUP
TESTY: Tlak v kvapalinách a v plynoch  

RNDr. Tibor Révay

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. Prečo voda z nádoby strieka? Ako strieka? Čo si myslíš, z akého dôvodu?

Odpoveď na otázku 1
 

2. Z ktorého suda voda dostriekne ďalej, ak hladiny sú v rovnakej výške? Pokús sa vysvetliť prečo?

Odpoveď na otázku 2

3. Čo si myslíš, prečo je pre potápača nebezpečné ponárať sa do veľkých hĺbok?
Odpoveď na otázku 3


4. Moderné lietadlá už lietajú vo veľkých výškach. Čo si myslíš, prečo musia mať vzduchotesné kabíny ?

Odpoveď na otázku 4

5. Pokús sa vysvetliť pitie vody slamkou. Prečo nápoj vteká do úst smerom hore, keď veci padajú smerom dole?

Odpoveď na otázku 5


6. Čo si myslíš, prečo zdvihneš kamaráta vo vode ľahšie, ako na súši?
Odpoveď na otázku 6

7. Ako si vysvetľuješ, že niektoré veci plávajú na hladine vody a niektoré klesajú ku dnu? ( kov, drevo ).
Odpoveď na otázku 7


8. Majme pohár vody a pohár oleja. Ako rozhodneš o ich hustote? Ako zistíš, ktorá má väčšiu hustotu? Ako by sa dala podľa teba merať hustota?
Odpoveď na otázku 8

9. Pri pretlačovaní vody v spojených striekačkách sa z menšej striekačky pretláča voda ľahšie do veľkej striekačky. Naopak to ide ťažšie. Čím sa líšia striekačky od seba?

Odpoveď na otázku 9Posledná aktualizácia: 07.03.2001