TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUP
TESTY: Optika  

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. 
Odpoveď na otázku 1
 

2. 
Odpoveď na otázku 2

3. 
Odpoveď na otázku 3


4. 
Odpoveď na otázku 4

5. 
Odpoveď na otázku 5


6. 
Odpoveď na otázku 6

7. 
Odpoveď na otázku 7


8. 
Odpoveď na otázku 8

9. 
Odpoveď na otázku 9

10. 
Odpoveď na otázku 10Posledná aktualizácia: 07.03.2001