TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DOTAZNÍKY

autor  

názov

 cieľ. skupina 
Daniela Tokárová   UČEBNÉ TEXTY  učiteľ 
Daniela Tokárová   UČEBNÉ TEXTY  žiak
RNDr. Zuzana Ješková    POČÍTAČE  učiteľ 

 

Posledná aktualizácia: 07.03.2001