TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUP
TESTY: ASTRONÓMIA A ASTROFYZIKA

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. Naša Zem je súčasťou Slnečnej sústavy spolu s ďalšími planétami. Vymenuj :
a) planéty Slnečnej sústavy,
b) uveď, čo tieto planéty drží v blízkosti Slnka ?

Odpoveď na otázku 1a,
 
Odpoveď na otázku 1b,

2. Na Zemi pozorujeme striedanie ročných období, ale tiež striedanie dňa a noci.
Vysvetli, čo je príčinou týchto zmien ?
Odpoveď na otázku 2

3. Za jasnej noci môžeme vidieť na oblohe množstvo žiariacich hviezd. Popíš,
a) ako si predstavuješ vznik svetla vysielaného hviezdami,
b) napíš, prečo svieti náš Mesiac.
Odpoveď na otázku 3a,

Odpoveď na otázku 3b,

4. V súvislosti s vesmírom sa často stretávame s pojmom čierna diera. Objasni :
a) svoju predstavu o tomto vesmírnom útvare,
b) napíš, čo vieš o jeho vlastnostiach ?
Odpoveď na otázku 4a,

Odpoveď na otázku 4b,

5. Existencia vesmíru je pre nás samozrejmosťou, ale aj vesmír má svoj časový počiatok.
a) napíš svoju predstavu o vzniku vesmíru,
b) vyčísli odhadovaný vek vesmíru.
Odpoveď na otázku 5a,

Odpoveď na otázku 5b,

6. Znamenia zverokruhu ( narodil si sa napr. v znamení váh ) dostali názov podľa súhvezdí, ktorými Slnko prechádza v priebehu roka. Vymenuj súhvezdia, ktoré poznáš ?
Odpoveď na otázku 6,

7. Napíš aké otázky z oblasti astonómie, astrofyziky a kozmológie by ťa zaujímali.
Odpoveď na otázku 7,Posledná aktualizácia: 08.03.2001