TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VSTUP
TESTY: Newtonové pohybové zákony a moment sily  

RNDr. Tibor Révay 

Škola: Trieda: (triedu je nutné uviesť)

1. Vysvetli, prečo sa pretekár po prebehnutí cieľom nemôže ihneď zastaviť? Prečo auto ihneď nezastaví, keď vodič zabrzdí? Pokús sa odôvodniť prečo ich pohyb pokračuje, čo to spôsobuje? Čo by sa stalo, keby sa pretekár aj auto dokázali prudko zastaviť?

Odpoveď na otázku 1
 

2. Čo si myslíš, prečo sa klinec pri zabíjaní do dreva niekedy ohne? Čo by si urobil, aby si klinec zabil do dreva rýchlejšie?

Odpoveď na otázku 2

3. Podaktorí ste sa už určite člnkovali. Čo by si urobil, ak by si chcel, aby čln išiel rýchlejšie? Čo by si urobil, ak by si chcel čln spomaliť a zastaviť? Čo si myslíš, prečo to pomáha?

Odpoveď na otázku 3


4. Zrazia sa dve gule na biliardovom stole. Prvá z nich stála a druhá sa pohybovala. Čo si myslíš, prečo sa po náraze stojaca pohne? Čo si myslíš, prečo po náraze idúca zmení svoj smer?

Odpoveď na otázku 4

5. Autá v zákrutách spomaľujú. Čo si myslíš, prečo? Čo by si urobil, aby autá nespomaľovali a prešli zákrutou?
Odpoveď na otázku 5


6. Vo svojom okolí ste si už všimli rúčky a páčky. Používame ich a pomáhame si s nimi. Napríklad: rúčka mlynčeka, šliapadlá na bicykli, otvárač na konzervy, rôzne druhy nožníc, volant na bicykli…. Vymenuj, kde ešte používame rúčky a páky? Čo si myslíš, prečo ich používame? Čo by sa stalo, keby sme rúčky a páky predĺžili?

Odpoveď na otázku 6

7. Na váhach na obrázkoch zisťujeme, ktoré teleso je ťažšie. Ktoré prípady môžu nastať a ktoré nie? Prečo si myslíš, že niektorý prípad nastane a niektorý prípad nenastane?

Odpoveď na otázku 7


8. Máme rôzne telesá na obrázku. Kde by ste ich podopreli, aby sa udržali a nespadli? Vyznačte to miesto. Prečo teleso podoprené v tomto mieste nespadne? Pokús sa to vysvetliť?

Odpoveď na otázku 8Posledná aktualizácia: 07.03.2001