FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: LÚČOVÁ OPTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8

3. MINCA, KTORÁ SA OBJAVÍ

Problém:
Ako môžeme vidieť mincu umiestnenú mimo nášho dohľadu, bez toho, aby sme pohli mincou alebo hlavou?

Pomôcky:
nepriehľadná nádoba,
minca, voda

Popis experimentu:
Položte mincu na dno nepriehľadnej nádoby niekoľko cm od okraja tak, že bude mimo vášho zorného uhla. Potom bez pohnutia hlavy prilievajte pomaly vodu do nádoby. V momente, keď už v nádobe bude dosť vody, začne sa minca objavovať, až ju uvidíte celú.

Fyzikálne zdôvodnenie:
Na rozhraní voda vzduch dochádza k  lomu svetla. Znamená to, že lomený lúč je odklonený od pôvodného smeru a preto pri vhodnej výške vodnej hladiny môžeme uvidieť predtým neviditeľnú mincu.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001