FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: LÚČOVÁ OPTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8

4. PREVRÁTENÝ ŠPENDLÍK

Problém:
Prečo vidíme špendlík prevrátený?

Pomôcky:
špendlík,
ihla, kúsok kartónu

Popis  experimentu:
Urobte ihlou do kartónu malú dierku a držte ho vo vzdialenosti 5 - 8 cm od oka. Špendlík umiestnite medzi oko a kartón. Pozerajúc sa na dierku, nie na špendlík spozorujete obraz prevráteného špendlíka.

Fyzikálne zdôvodnenie:
Tento jav je spôsobený dopadom tieňa špendlíka na šošovku. Tento sa na sietnici zobrazuje v tej istej polohe, akú má sám špendlík (hlavičkou hore). Pretože však naše oko dostáva všetky obrazy na sietnicu obrátene a vďaka mozgu ich chápeme také, aké sú v skutočnosti, tieň špendlíka vidíme obrátene.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001