FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: LÚČOVÁ OPTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8

8. TMAVÁ KOMORA

Problém:
Ako svojpomocne vytvoriť tmavú komoru?

Pomôcky:
prázdna krabica resp. plechovka,
ihla, pauzovací papier, sviečka

Popis experimentu:
V strede prázdnej krabice resp. plechovky urobte ihlou malú dierku. (Okraje dierky musia byť hladké). Ak strana štvorcovej krabice je asi 11 cm priemer dierky = 3/10 mm. Na otvor krabice pripevnite pauzovací papier. Takto ste spravili tmavú komoru. Na tenkom priesvitnom papieri môžete pozorovať obrazy osvetlených predmetov, ktoré sú pred komorou. Obrazy budú také ako predmety v skutočnosti ale prevrátené. Na odstránenie svetla, ktoré by bránilo jasnému videniu obrazu, ktorý pozorujete, je potrebné prekryť si hlavu tmavou látkou.

Fyzikálne zdôvodnenie:
Svetlo sa šíri priamočiaro a svetelné lúče odrazené od predmetov, ktoré sú vonku prechádzajú takmer cez jeden bod, cez malú dierku, preto ich obrazy zachytené na matnici budú prevrátené. čím viac budeme pozorovaný predmet približovať k otvoru, tým bude jeho obraz väčší. Fotoaparát je v podstate tiež tmavá komora, len pred otvorom, ktorým prechádzajú svetelné lúče má šošovku - objektív.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001