FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: LÚČOVÁ OPTIKA
1 2 3 4 5 6 7 8

1. JEDNODUCHÁ LUPA

Problém:
Ako vytvoriť improvizovanú lupu pomocou špendlíka a kusu kartónu?

Pomôcky:
špendlík
, kartón alebo tvrdý papier

Popis experimentu:
Do kartónu urobte špendlíkom malú dierku 1mm a položte ho na noviny alebo otvorenú knihu. Skloňte sa a pozorujte cez dierku písmená. Ak budete pohybovať kartón medzi okom a knihou pri určitej vzdialenosti postrehnete, že písmená sú zväčšené. Dierka v kartóne teda zohrá funkciu lupy.

Fyzikálne zdôvodnenie:
Na malých prekážkach dochádza k ohybu vlnenia. V našom prípade sú odklonené odrazené lúče z novín, takže dostaneme zväčšený obraz.  

Posledná aktualizácia: 09.02.2001