FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: LÚČOVÁ OPTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8

7. PESTRÉ VZORY

Problém:
Ako vytvoriť pestrofarebné vzory pomocou dvoch zrkadiel?

Pomôcky:
dve hranaté rovinné zrkadlá (asi 10x7cm),
úzky pásik papiera s farebnými vzormi

Popis experimentu:
Na úzky pásik papiera nakreslite rôzne farebné vzory resp. nalepte farebné papieriky. Potom na pásik pomaľovaného papiera postavte dve zrkadlá, ktorých dlhšie hrany sú na zadnej strane spojené lepiacou páskou (podobne ako kniha). Ak zrkadlá zvierajú 45° uhol, objaví sa v nich osemuholník s nádhernými pravidelnými kresbami. Kedykoľvek posuniete pásik pod zrkadlami, pestré obrazce sa zmenia.

Fyzikálne zdôvodnenie:
Keď sa nejaký predmet nachádza medzi dvoma zrkadlami, ktoré zvierajú určitý uhol, pozorujeme v zrkadlách toľko obrazov dotyčného predmetu, koľkokrát sa uhol, ktorý zrkadlá zvierajú nachádza v 360° mínus jeden (vzor). Pokus predstavuje princíp kaleidoskopu.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001