FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: LÚČOVÁ OPTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8

6. KDE SA STRATILI SADZE

Problém:
Možno "postriebriť" lyžičku sadzami?

Pomôcky:
kovová lyžička,
sviečka, zápalky, nádoba s vodou

Popis experimentu:
Vezmite lesklú kovovú lyžičku a poriadne ju začaďte nad plameňom sviečky, aby bola celá čierna od sadzí. Potom  ju ponorte do nádoby s vodou. Lyžička bude opäť strieborná, lesklá. Keď lyžičku vytiahnete z vody opäť bude čierna od sadzí.

Fyzikálne zdôvodnenie:
Sadzami pokrytý povrch lyžičky je mastný a preto k nemu voda nepriľne, ale vytvára okolo neho obal, ktorý presne kopíruje tvar lyžičky. Od povrchu tohto obalu sa svetlo odráža rovnako ako od nejakého kovového predmetu. Sadze teda neuvidíme preto, lebo k nášmu oku prichádzajú len lúče odrazené od tohto obalu.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001