FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: LÚČOVÁ OPTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8

5. VODNÁ LUPA

Problém:
Možno vytvoriť lupu aj pomocou kvapky vody?

Pomôcky:
pevný kartón,
alobal, ostrá ceruza, spínací strojček, kvapkadlo, voda

Popis experimentu:
Kartón prepichneme vŕtačkou na papier prípadne vhodnou ihlou pričom okraje dierky vyrovnáme. Nad dierku upevníme spínacím strojčekom malý štvorec alobalu (3
´3 cm) . V mieste dierky ho mierne pritlačíme, čím vznikne forma. V prostriedku takto vytvoreného vyhĺbenia prepichneme alobal špičkou ceruzky. Kvapkadlom kvapneme kvapku vody nad dierku. Takto sme vytvorili lupu.

Fyzikálne zdôvodnenie:
Kvapka vody vo vytvorenej dierke plní funkciu vypuklej šošovky a vytvára vodnú lupu.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001