FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: LÚČOVÁ OPTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8

2. AKO OŽIVIŤ OBRÁZKY

Problém:
Ako chytiť myšku do klietky nakreslenej na opačnej strane kartónu?

Pomôcky:
kartón resp. tvrdý papier
, špagát

Popis experimentu:
Na kúsok kartónu nakreslite myšku a na opačnú stranu toho istého kartónu nakreslite klietku. V strede na protiľahlých koncoch kartónu urobte dierky a priviažte tam kúsky pevnej nite alebo špagátu. Chyťte konce špagátu do rúk a krúťte obrázok dovtedy, kým sa špagát neskrúti. Potiahnutím za konce špagátu sa špagát začne odkrúcať, kartón sa bude rýchlo krútiť okolo svojej osi a vy budete vidieť myšku v klietke.

Fyzikálne zdôvodnenie:
Skutočnosť, že pri dostatočne rýchlom otáčaní kartónu vidíme myšku v klietke zapríčiňuje stálosť sietnicových obrazov. Naše oko zachytí obraz a zrakový vnem pretrváva ešte 1/16 s od okamihu, keď už zrakový podnet prestal pôsobiť. Ak premietame sériu oddelených obrázkov s frekvenciou minimálne 16 obrázkov za sekundu, vnímame ich ako nepretržitý obraz. Preto pri dostatočnej frekvencii otáčania kartónu sa tieto dva zrakové vnemy prekrývajú a vidíme myšku v klietke.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001