UČEBNÉ POMÔCKY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


VÝUČBOVÉ VIDEOZÁZNAMY
ODDELENIE DIDAKTIKY FYZIKY PF UPJŠ

Číslo
obj.

Názov výučbového videozáznamu

Stručný prehľad experimentov

 Obal

V 1

Stacionárne a nestacionárne magnetické pole

33 experimentov

Mg. pole permanentných magnetov, Oerstedov pokus, Vodič s prúdom v mg. poli, Mg. pole medzi vodičmi s prúdom, Silové pôsobenie medzi vodičmi, Vychyľovanie elektrónového lúča v mg. poli, Vznik indukovaného napätia, Lenzov zákon, Pohyb prstenca na jadre, Waltenhofenovo kyvadlo, Indukčná brzda, Vlastná indukcia, Mapovanie Zemského magnetického poľa.

V 2

Elektrické pole

16 experimentov

Elektrizovanie telies, Priťahovanie pramienka vody, Nabíjanie a vyb. Elektroskopu, Dva druhy el. náboja, Príť. a odp. sily medzi nábojmi, Elektrický vodič a nevodič, Elektrické vodiče a nevodiče, Coulombov zákon, Elektrostatická indukcia, Sídlo elektrického náboja, Rozloženie el. náboja, Sršanie náboja z hrotu, Princíp doskového kondenzátora,

V 3

Hydrostatika

15 experimentov

Ježko, Overenie Pascalovho zákona, Trhačka kovov, Hartlov prístroj, Vytrekanie vody otvorom v stene nádoby, Mariottova nádoba, Mariottova nádoba 3 otvory, Valec s pohyblivým dnom, Hydrostatický paradox, Pohár s blanou pod vývevou, Pretláčanie vody, Ortuťový dážď, Vodná fontána, Toricelliho pokus, Archimedov zákon

V 4

Termika 1

19 experimentov

Dilatometer pre jeden kov, Bimetalový pásik, Dilatometer pre tri rôzne kovy, Princíp bimetalu, Rozpájanie a zapájanie obvodov pomocou bimetalu, Bimetalové teplomery, Tyndalov prístroj, Most, Dilatačné medery na koľajniciach, Objemová rozťažnosť-gul, krúžok, - kvapalín, -plynov, Tepelná vodivosť kovov, Šírenie tepla vedením, Šírenie tepla prúdením, Princíp ústredného kúrenia, Prijímanie tepla tmavým a lesklým povrchom.

V 5

Hydrodynamika

26 experimentov

Princíp Pohlovho prístroja, Prúdnice, Tlak v prúd. vzduchu, Podtlak v prúdiacom vzduchu, Vyťahovanbie loptičiek z trubice, Fixírka, Detské hračky, Loptička v prúdiacom vzduchu, Vodná výveva, Lievik s papierom, Vytekanie kvapaliny, Pokles tlaku v manometroch, Trenie v prúd. kvapaline, Obtekanie rôznych telies, Aerodynamické váhy, Meranie odporovej sily, Záv.odp.sily od tvaru prirezu povrchu telesa, Vztlaková sila na krídle, Reakcia vytek. vody –Segnerovo koleso, vodný mlyn, turbíny.

V 6

Vlastnosti kvapalín

25 experimentov

Povrch. vrstva kvapaliny, Vytváranie bublín, Pásik na povrchu teplej a stud. vody, Blany na drôtených rámoch, Beztiažový stav olejovej guličky, Závislosť kapilar. tlaku od polomeru, Pretláčanie dvoch mydlových bublín, Plateanove sieťky, Meranie s odtrhávacou metódou, Elevácia a depresia v klinovej nádobe, Zmáčavosť a nezmáčavosť, Kapilárne elevácia – závisl. od r, Elevácia v praxi, Tehla a krieda - elevácia, Izolácia prekážka vo vzlínaní, Rôzne tekutiny – kap.elevácia.

V 7

Mechanické vlnenie a akustika

41 experimentov

Vznik, druhy a vlastnosti mechanického vlnenia, Juliusiov a Machov vlnostroj, Stojaté vlnenie, Vlnenie na vodnej hladine so školskou súpravou WSP 220, Interferencia vlnenia, Širenie sa vlnenia prostredím, Vlastnosti vlnenia, Kundtova trubica, Quinckeho trubica, Gitarové struny a stroboskop, Chladnyho obrazce, Savartova siréna, Rubensova trubica, Rázy, Dopplerov jav, Budík vo zvone olejovej vývevy,

V 8

Termika 2

37 experimentov

Stála teplota topenia ľadu, Chladiaca zmes, Regelácia ľadu, Topenie ľadu posypaného soľou, Topenie cínu spájkovačkou, Topenie olova, Tuhnutie Woodovho kovu, Teplota topenia parafínu, Teplota tuhnutia parafínu, Odparovanie éteru, Primrznuté sklíčko, Kvapky vody na rozžeravenej platni , Var vody pri zníženom tlaku, Var vody so soľou, Tekutý dusík, Var vody za zvýšeného tlaku, Papinov hrniec, Tlak nasýtených pár, Vlasový vlhkomer, Augustov psychrometer, Výroba destilovanej vody, Naftalín v nádobe, Osviežovače vzduchu, Sublimácia deodorantov, Prádlo v zime, Námraza na okne.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001