Home
 
   Anotácia
 
   Moduly
      Učebné texty

 
   Zadania
 
   Záverečný projekt
 
   Kurzy
 
   Predmety
 
   Ukážky zadaní
 
   Naše projekty
 
   Softvér
 
   Moodle
 
   Podpora
 
   Kontakt


Moduly / Učebné texty 1. Získavanie grafických súborovpdf
 2. Úprava a tvorba grafických súborov na počítači pdf
 3. Tvorba počítačových animácií pdf
 4. Digitálne spracovanie zvuku na počítači pdf
 5. Spracovanie digitálneho videa pdf
 6. Využitie multimediálnych CD vo vzdelávaní pdf
 7. Multimédiá na Internete pdf
 8. Počítačom podporované školské laboratórium pdf
 9. Tvorba multimediálnej prezentácie pdf
 10. Tvorba záverečného projektu pdf
 • 1. Získavanie grafických súborov
  • 1.1. Prečo potrebujeme používať grafiku v pedagogických dokumentoch?
  • 1.2. Princípy digitalizácie obrazu.
  • 1.3. Prehľad najpoužívanejších grafických formátov
  • 1.4. Prehliadače grafických súborov
   • 1.4.1. Základy práce s IrfanView
   • 1.4.2. Základy práce s ACDSee
  • 1.5. Získavanie grafiky
   • 1.5.1. Grafika vo vlastnom PC - cliparty
   • 1.5.2. Grafika na Internete - kopírovanie, galérie obrázkov
   • 1.5.3. Grafika na multimediálnych CD
   • 1.5.4. Grafika z obrazovky - Print Screen
  • 1.6. Skenery a skenovanie
   • 1.6.1. Skenujeme s HP Scan Jet
   • 1.6.2. Desk Scan - softvér na skenovanie
  • 1.7. Získavanie grafiky pomocou "televíznej" karty
  • 1.8. Webová kamera a príprava statických obrázkov
 • 2. Úprava a tvorba grafických súborov na počítači
  • 2.0. Prečo potrebujeme upravovať a vytvárať obrázky na počítači?
  • 2.1. Bitmapová grafika, maľujeme na počítači
   • 2.1.1. Maľovanie
   • 2.1.2. MS PhotoDraw
   • 2.1.3. Prečo prejsť od rastrovej k vektorovej grafike?
  • 2.2. Vektorová grafika v prostredí MS Office
   • 2.2.1 Automatické tvary
   • 2.2.2 Galéria clipartov
   • 2.2.3 WordArt
  • 2.3. Vektorová grafika, základy práce v Zoner Callisto
  • 2.4. Základy práce v Corel Draw
 • 3. Tvorba počítačových animácií
  • 3.1. Animácia a jej použitie vo vzdelávaní
  • 3.2. Formáty súborov obsahujúcich 2D animáciu
  • 3.3. Prezeranie animácií
  • 3.4. Nástroje a postupy pri tvorbe bitmapovej 2D animácie
   • 3.4.1. Tvorba animácií v LogoMotion
   • 3.4.2. Tvorba animácií v Jacs Animation Shop 3
  • 3.5. Nástroje a postupy pri tvorbe vektorovej 2D animácie
   • 3.5.1 Macromedia Flash
  • 3.6. Základné prvky 3D animácie
 • 4. Digitálne spracovanie zvuku na počítači
  • 4.1 Od analógového zvuku k digitálnemu, charakteristiky zvuku
  • 4.2 Princíp uloženia zvuku na disk, vzorkovanie, zvukové formáty
  • 4.3 Nastavenia, záznam a prehrávanie zvukov
  • 4.4 Jednoduché použitie zvukov
  • 4.5 Vytvorenie vlastného zvukového súboru
  • 4.6. Odstránenie nežiaducich zvukov a šumu zo zvukovej vzorky, úprava amplitúdy
  • 4.7. Aplikácia zvukových efektov, generovanie zvukov, export do súboru
  • 4.8. Audacity
 • 5. Spracovanie digitálneho videa
  • 5.1. Možnosti získavania digitálneho videa
  • 5.2. Parametre a formáty súborov digitálneho videa
  • 5.3. Vyhľadávanie a prehrávanie videosúborov
  • 5.4. Prečo potrebujeme vlastné videosúbory?
  • 5.5. Zásady tvorby vlastných video súborov
  • 5.6. Základy editácie digitálneho videa
  • 5.7. Úprava digitálneho videa Windows Movie Maker
 • 6. Využitie multimediálnych CD vo vzdelávaní
  • 6.1. Základné prvky multimediálnych CD
  • 6.2. Prehľad multimediálnych produktov
  • 6.3. Opis vybraných CD
 • 7. Multimédiá na Internete
  • 7.1. Multimédia na webových stránkach
  • 7.2. Multimediálna komunikácia
  • 7.3. VRVS
 • 8. Počítačom podporované školské laboratórium
  • 8.1. Prehľad a charakteristika softvérových produktov
  • 8.2. Prehľad a charakteristika hardvérových produktov
  • 8.3. Modelovanie vybraných javov na počítači
  • 8.4. Meranie a spracovanie údajov na počítači
  • 8.5. Videomerania a ich analýza
 • 9. Tvorba multimediálnej prezentácie
  • 9.1. Možnosti využitia prezentácií
  • 9.2. Požiadavky na multimediálnu prezentáciu
  • 9.3. Postup pri vytváraní multimediálnej prezentácie
  • 9.4. Multimediálna prezentácia v MS PowerPoint
 • 10. Tvorba záverečného projektu
  • 10.1. Požiadavky na záverečný projekt
  • 10.2. Prvky projektu
  • 10.2. Zásady prezentácie projektu

© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved