Home
 
   Anotácia
 
   Moduly
      Učebné texty

 
   Zadania
 
   Záverečný projekt
 
   Kurzy
 
   Predmety
 
   Ukážky zadaní
 
   Naše projekty
 
   Softvér
 
   Moodle
 
   Podpora
 
   Kontakt


Ukážky zadaní  1. Získavanie grafických súborov zip
  2. Úprava a tvorba grafických súborov na počítači zip
  3. Tvorba počítačových animácií zip
  4. Digitálne spracovanie zvuku na počítači zip
  5. Spracovanie digitálneho videa zip
  6. Využitie multimediálnych CD vo vzdelávaní zip
  7. Multimédiá na Internete zip
  8. Počítačom podporované školské laboratórium zip
  9. Tvorba multimediálnej prezentácie zip

© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved