Home
 
   Anotácia
 
   Moduly
      Učebné texty

 
   Zadania
 
   Záverečný projekt
 
   Kurzy
 
   Predmety
 
   Ukážky zadaní
 
   Naše projekty
 
   Softvér
 
   Moodle
 
   Podpora
 
   Kontakt


Zadania1_1: Oskenujte grafickú predlohu (napr. stránku z časopisu, učebnice) a uložte pod názvom priezvisko_scan.jpg.


1_2: V prehliadači obrázkov obrázok otočte o 90 stupňov a spravte výrez časti oskenovanej predlohy. Výrez uložte ako nový súbor s názvom priezvisko_scan_vyrez.jpg.


1_3: Vytvorte fotografiu vlastnej tváre pomocou webovej kamery (resp.digitálneho fotoaparátu) a uložte ju pod názvom priezvisko_foto.jpg


1_4: Získajte obrázok z TV karty (resp. Print Screen obrazovky) vášho počítača a uložte ho pod názvom priezvisko_tv.jpg


Všetky vami vytvorené súbory zabaľte do súboru "priezvisko.zip" a preneste na server.


2_1: V ľubovoľnom rastrovom grafickom editore nakreslite obrázok využiteľný v pedagogickom dokumente (test, dokumentácia, príprava na VH, prezentácia...). Obrázok uložte pod názvom priezvisko_kresba.jpg.


2_2: S využitím automatických tvarov v MS Word vytvorte plagát napr. k školskej akcii, pozvánku na stretnutie, informáciu na násteku PK a pod.) V dokumente použite aspoň po jednom objekte typu: WordArt, automatický tvar, Clipart. Vytvorený dokument uložte pod názvom priezvisko_plagat.doc.


2_2: Pokiaľ máte k dispozícii niektorý z vektorových grafických editorov, vytvorte jednoduchý obrázok a uložte ho v pôvodnom formáte (napr. cdr) v tvare priezvisko_vektor.*. Táto úloha je dobrovoľná.


Vytvorené obrázky preneste na server pod názvom priezvisko_2.zip


3_1: Vyhľadajte na Internete animácie prezentujúce fyzikálne deje. Uložte 5 animácii na disk vášho PC s výstižným názvom.


3_2: Pomocou LogoMotion vytvorte jednoduchú animáciu fyzikálneho deja s jeho stručným opisom.


Päť nájdených animácií spolu s vlastnou vytvorenou animáciou preneste na server pod názvom priezvisko_animacia.zip


4_1: Vyhľadajte na Internete, vo vašom počítači, resp. na CD zvukové súbory. Uložte 5 zvukových súborov na disk počítača s výstižným názvom.


4_2: Nahrajte vo formáte wav vlastnú zvukovú nahrávku (napr. znenie fyzikálneho zákona, zadanie úlohy, čast výkladu...). Uložte na disk pod názvom zvuk_priezvisko.aup.


4_3: Aplikujte primerané zvukové efekty a upravený súbor nahrajte na disk pod názvom zvuk_priezvisko.wav.


Päť nájdených zvukových súborov, vlastnú nahrávku a upravenú nahrávku preneste na server pod názvom priezvisko_zvuk.zip


5_1: Vyhľadajte na Internete, vo vašom počítači, resp. na CD videosúbory. Uložte 3 krátke videosúbory s fyzikálnym obsahom na disk počítača s výstižným názvom.


5_2: Napíšte scenár videoklipu s fyzikálnym obsahom. Opíšte postup realizácie fyzikálneho deja a vytvorte námet na dabing a videospracovanie.


5_3: Pomocou webovej kamery nahrajte krátke video, upravte ho pomocou Windows Movie Maker a uložte ho pod názvom video_priezvisko.wmv.


Tri nájdené videosúbory, scenár videoklipu a vlastný klip preneste na server pod názvom priezvisko_video.zip


6_1: Vytvorte prípravu pre učiteľa na vyučovaciu hodinu fyziky s využitím niektorého z multimediálnych CD. Zamerajte sa na aktívnu prácu žiakov za predpokladu, že dvojica žiakom má možnosť pracovať pri jednom PC, resp. navrhnite vyučovaciu hodinu za podmienok, keď učiteľ má k dispozícii počítač a TV okruh resp. dataprojektor.


Prípravu na vyučovaciu hodinu preneste na server pod názvom priezvisko_CD.doc


7_1: Vytvorte osobnú prezentáciu, použite text, obrázky, odkaz na webovú stránku, prepojenia na obsah prezentácie a pod. Prezentáciu uložte pod názvom priezvisko.pps.


Podporné dokumenty k prezentácii a osobnú prezentáciu vo forme pps súboru preneste na server pod názvom priezvisko_ppt.zip


8_1: Uložte na server krátku anotáciu troch webových stránok s fyzikálnym obsahom, ktorý je prezentovaný pomocou java appletov.


Anotácie uložte na server pod názvom priezvisko_applet.doc


9_1: Uložte na server jeden upravený model z prostredia Modellus. V rámci upraveného modelu navrhnite aspoň dve úlohy, ciel úloh opíšte do okna poznámok.


Model výstižne pomenujte preneste na server pod názvom názov_priezvisko.mdl


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved