Home
 
   Anotácia
 
   Moduly
      Učebné texty

 
   Zadania
 
   Záverečný projekt
 
   Kurzy
 
   Predmety
 
   Ukážky zadaní
 
   Naše projekty
 
   Softvér
 
   Moodle
 
   Podpora
 
   Kontakt


Podpora


KEGA 3/2390/04

Komplexná príprava budúcich učiteľov na využívanie multimédií vo vzdelávaníKEGA 3/2391/04

E-learningová podpora pre univerzitnú prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľovESF SOP ĽZ 2004/1-015 č. 11230220014

Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved