Home
 
   Anotácia
 
   Moduly
      Učebné texty

 
   Zadania
 
   Záverečný projekt
 
   Kurzy
 
   Predmety
 
   Ukážky zadaní
 
   Naše projekty
 
   Softvér
 
   Moodle
 
   Podpora
 
   Kontakt


Moodle


V prostredí LMS Moodle je v rámci e-learningu na PF UPJŠ v Košiciach k dispozícii kurz na podporu prezenčnej formy výučby ako aj dištančný kurz pre učiteľov z praxe.


Bližšie informácie mailom na požiadanie:

marian.kires@upjs.skVstup do Moodle na PF UPJŠ v Košiciach

© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved