Home
 
   Anotácia
 
   Moduly
      Učebné texty

 
   Zadania
 
   Záverečný projekt
 
   Kurzy
 
   Predmety
 
   Ukážky zadaní
 
   Naše projekty
 
   Softvér
 
   Moodle
 
   Podpora
 
   Kontakt


Kontakt


RNDr. Marián Kireš, PhD.


Oddelenie didaktiky fyziky

Ústav fyzikálnych vied

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach


Angelinum 9

041 54 Košice


Email: marian.kires@upjs.sk

© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved