FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: MECHANIKA TUHÉHO TELESA

1 2 3

3. HOJDAČKA ZO SVIEČKY

Problém:
Ako spraviť zo sviečky hojdačku, ktorá sa bude pohybovať raz na jednu, raz na druhú stranu?

Pomôcky:
sviečka, ihla,
dva rovnako vysoké poháre, zápalky, nožík

Popis experimentu:
Vrchnú časť sviečky zrežte a upravte ju tak, aby na jej obidvoch koncoch vyčnieval knôt. V polovici sviečku prepichnite ihlou tak, aby ihla prechádzala približne osou sviečky. Konce ihly oprite o dva poháre tak, aby sa sviečka mohla medzi nimi voľne kolísať. Potom naraz zapáľte obidva knôty sviečky. Sviečka sa opakovane nakláňa raz na jednu, raz na druhú stranu.

Fyzikálne zdôvodnenie:
Sviečka sa po uložení medzi dva poháre ustáli v rovnovážnej polohe. Po zapálení knôtov začne odkvapkávať vosk. Sviečka je nahnutá šikmo a plameň sviečky smeruje kolmo nahor. Znamená to, že spodný koniec sviečky sa bude topiť rýchlejšie a skôr z neho odkvapne vosk ako z druhého konca. Po odkvapnutí vosku sa rovnováha naruší a sviečka sa obráti na opačnú stranu, kde opäť bude v rovnovážnej polohe. Tento proces sa opakuje nakláňaním sviečky striedavo na jednu a druhú stranu.

Poznámky:
Čím je ihla bližšie k ťažisku sviečky, tým je nakláňanie sviečky na strany lepšie viditeľné a experiment je názornejší.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001