Projekt KEGA:
      Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Softvér        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Výstupy projektu

Učebné materiály

image Hanč, J., Tuleja, S., Teória relativity s príkladmi, preprint, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008, počet strán: 51

imageTuleja, S., Elektromagnetické vlnenie, preprint, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné, 2007, počet strán: 31 

imageHanč, J., Poodhalenie kvantovej mechaniky, preprint, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2007, počet strán: 119 (slovenská verzia knihy E.F. Taylora, Demystifying Quantum Mechanics, MIT, Boston, USA, 2001)

image Tomori, R., Dubás J., Tuleja, S., Millikanov pokus, preprint, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné, 2005, počet strán: 29

image Gažovič, B., Tomori, A., Tuleja, S., Gravitačné laboratórium, preprint, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné, 2005, počet strán: 29

image Furman M., Tuleja, S., Kvantová kryptografia, preprint, Gymnázium ar. gen. L. Svobodu, Humenné, 2006, počet strán: 33

image Gažovič, B., Tomori, A., Tuleja, S., Feynmanov lietajúci tanier, preprint, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné, 2007, počet strán: 43

image Andrássy R., Hanč, J., Modelovanie javov v kvantovej mechanike, preprint, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008, počet strán: 42

Odborné články a práce vydané zahraničí

image Tuleja, S., Hanč, J., Open Source Examples-Humenne Physics Club, počet strán: 23, v CD prílohe monografie W. Christian, Open Source Physics, Addison Wesley, New York, 2007

imageTuleja, S., Java applet – Exploring the millikan oil drop experiment, s. 38-40 v monografii M. Belloni, W. Christian, A. Cox, Physlet® Quantum Physics: An Interactive Introduction, Prentice Hall, New Jersey, 2005

imageTuleja, S., Hanc J., Gazovic, B., Tomori A., „Feynman’s wobbling plate“, American Journal of Physics 75 (3), s. 240-244, 2007

imageTuleja, S., Hanc, J., „Erratum: Feynman’s wobbling plate [Am.J.Phys.75 (3), 240–244, 2007]“, American Journal of Physics 75 (7), s. 665, 2007

imageHanč, J., What is the action model? Introducing and modeling principles of least action, Zborník konferencie The Girep 2006, Modeling in Physics and Physics Education. Universiteit van Amsterdam, 20.08-25.08.2006

imageHanč, J., Taylor, E.F., Ogborn. J., „Action on Stage: Historical Introduction“, zborník konferencie The Girep 2006, Modeling in Physics and Physics Education. Universiteit van Amsterdam, 20.08-25.08.2006

imageHanč, J., „The time-independent Schrödinger equation in the frame of Feynman's version of quantum mechanics“, Zborník 11th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning, University of Szeged, Maďarsko, 2006, http://titan.physx.u-szeged.hu/~mptl11/

imageHanč., J., Tuleja, S., The Feynman Quantum Mechanics with the help of Java applets and physlets in Slovakia, Zborník 10th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning, Freie Universität Berlin, 5.10-7.10. 2005, http://pen.physik.uni-kl.de/w_jodl/MPTL/MPTL10/

imageTuleja, S., Taylor, E. F., Hanč, J. , Use of a computer in advanced mechanics - Principle of least action, Zborník 10th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning, Freie Universität Berlin, 5.10-7.10. 2005, http://pen.physik.uni-kl.de/w_jodl/MPTL/MPTL10/

imageTuleja, S., ,,Orbits of particles and light around spinning and nonspinning black holes“, poster, AAPT Topical Workshop Teaching General Relativity to Undergraduates, Syracuse University, USA, 20-21.júl 2006, http://www.aapt-doorway.org/Posters/TulejaPoster/TulejaPoster.htm

Odborné články a práce vydané doma

image Hanč, J., „Ako efektívne používať fyzlety? Didaktika fyzletov“, MIF 30, XVI. ročník, Prešov 2007, 59-67

imageHanč, J., „Detailnejší pohľad na fyzlety a ich pripravovanú slovenskú verziu“, MIF 29, XV. ročník, Prešov 2006, 172-178

imageHanč, J., Dirner, A., Gibová, Z., Grejták, V., Hlaváčová, J., Ilkovič, V., Kovaľáková, M., Mucha, Ľ., Tuleja, S., Ziman, J.: „Projekt - Fyzlety v slovenčine“, Zborník z medzinárodnej konferencie Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia, Prešov, 2006, s. 194-196