Projekt KEGA:
      Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Softvér        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Kontakt

emaily

jozef.hanc@upjs.sk

stuleja@gmail.com

poštové adresy 

RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Ústav fyzikálnych vied

PF UPJŠ v Košiciach

Park Angelinum 9

041 54 Košice

Slovenská republika