Projekt KEGA:
      Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Softvér        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Softvér vyvinutý v projekte

Java applety a programy

imageTuleja, S., Taylor, E.F., Hanč, J., Čiastočný odraz svetla z pohľadu kvantovej mechaniky, jar súbor

imageTuleja, S., Preskúmaj všetky dráhy (12 scenárov pre pohyb elektrónov a fotónov v kvantovom svete), zip súbor

imageAndrássy, R., Hanč. J. , Schrödingerova rovnica, jar súbor

imageGažovič, M., Tomori A., Tuleja, S., Feynmanov chvejúci tanier

imageDubás, J., Tomori, R., Tuleja, S., Millikanov pokus, jar súbor

imageTuleja, S., Elektrické siločiary poľa zrýchľujúceho náboja podľa relativity, zip súbor

imageTuleja, S., Priestoročas (13 scenárov rôznych paradoxov a relativistických javov), zip súbor

imageTuleja, S, Ježo, T., Hanč, J., GR orbity (18 scenárov pre pohyby svetla a materiálnych objektov v okolí čiernych dier), zip súbor


Ikonografické modelovanie

imageLawrence, I., Hanč, J., Dutko, M. Softvér VnR (slovenská verzia programu pre ikonografické modelovanie), jar súbor

image Hanč, J., Príklad hodiny s VnR - ako chladne kakao (alebo ako kriminalisti zisťujú čas vraždy)

image Hanč, J., Príklad hodiny s VnR - ako padá parašutista (alebo prečo sa mačke nič nestane, keď spadne z 10.poschodia, ale pri páde z prvého môže ľahko zahynúť)

image Hanč, J., Príklad hodiny s VnR - aký silný je spiderman? (alebo čo by dokázal zdvihnúť spiderman - Video: Spiderman zastavuje vlak)